43%
تخفیف

آموزش اعلام حریق آدرسپذیر

بدون امتیاز 0 رای
1,980,000 تومان

در پکیج آموزشی سیستم آدرسپذیر مهارت ها به صورتی منتقل شده تا شما توانایی انجام پروژه های حوزه آدرسپذیر رو پیدا کنید.

28
1,980,000 تومان
13%
تخفیف

کارگاه اعلام حریق آدرسپذیر (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
3,480,000 تومان

در این دوره جضوری آموزش سیستم آدرسپذیر مهارت ها به صورتی منتقل شده تا شما توانایی انجام پروژه های حوزه آدرسپذیر رو پیدا کنید.

0
3,480,000 تومان